Hoe kunt u vriend worden?

Stichting Vrienden van de Petrus

Stichting Vrienden van de Petrus

Kerkstraat 26

5404 BE Uden

tel: 0413-263154

info@vriendenvandepetrus.nl

www.vriendenvandepetrus.nl

opgericht 15-3-2012


Comité van aanbeveling:

  • Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
  • Wnd Pastoor John van de Laar
  • Burgemeester Drs. H. Hellegers
  • Heemkundekring Uden
  • Journalist L.W.M.A. Feijen
  • Emeritus Pastoor I.J.M. Ponsioen

Word vriend van de Petrus.

GEEF OP BANKNUMMER;

NL66RABO 0118053396


Hoe kunt u vriend worden?


U wordt vriend door een donatie van een maandelijks / jaarlijks bedrag op rekening NL66 RABO 0118 0533 96 te storten t.n.v. Stichting Vrienden van de Petrus. Uiteraard is het ook

mogelijk éénmalig een bedrag naar keuze te doneren. Als vriend zullen wij u uitnodigen aan activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd deel te nemen.

Sinds 1-1-2008 zijn giften en legaten aan goeddoel instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling. Inschrijving op 12 juni 2012 onder nummer 851486599. Lees de folder hieronder hoe u donateur kunt worden.