Home

Stichting Vrienden van de Petrus

"Iedereen die de kerk, religieus en cultureel erfgoed van de Udense bevolking, een warm hart toedraagt, is van harte welkom als Vriend van de Petrus"

Al sinds 1890 staan de twee torens van onze geliefde Sint Petrus kerk op wacht in het Brabantse landschap. Willem III was nog koning van Nederland toen op zondagmiddag 13 april 1890 de gehele Udense bevolking uitliep naar haar nieuwe kerk, ‘Sint Petrus Stoel te Antiochië’, die vervolgens tijdens een pontificale hoogmis door bisschop Adrianus Godschalk werd ingewijd. Sindsdien speelt deze monumentale kerk, een ontwerp van de bekende architect Carl Weber, een grote rol tijdens de belangrijkste momenten in het leven van vele Udenaren en is het gebouw in algemene zin een belangrijk oriëntatiepunt voor de Udense bevolking. En dat niet alleen. Allen die Uden naderen krijgen immers zijn torens en zijn machtige koepel in beeld. Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, de geallieerde troepen die Uden kwamen bevrijden en tegenwoordig de gehaaste automobilisten op de snelweg tussen Eindhoven en Oss. De Petrus kerk geeft Uden een heel eigen gezicht.


Maar de kerk, hoe mooi en sterk ook, blijkt net als alles en iedereen, onderhevig aan de tand des tijds. Honderd jaar na de inwijding was de bouwkundige staat van het gebouw volgens een rapport van de Monumentenwacht zelfs zodanig slecht, dat calamiteiten niet konden worden uitgesloten. De Stichting Restauratie Petruskerk werd opgericht. Parochianen zowel als Udenaren met liefde voor dit culturele erfgoed en zeker ook het bedrijfsleven schoten te hulp en brachten het benodigde geld bij elkaar. Rond 1990 werd de restauratie, die vijftien jaar zou duren, in gang gezet. In 2005 werden de steigers eindelijk afgebroken en kon de kerk de Udense bevolking in volle glorie verwelkomen.


Maar… dit kan natuurlijk niet het gelukkige einde zijn van het verhaal. Hoe nu deze prachtige kerk voor de toekomst te bewaren? De kosten voor onderhoud zijn enorm gestegen. De inkomsten van dekerk zijn niet meer toereikend om de Sint Petrus tegen een nieuw proces van aftakeling te beschermen. Als groot onderhoud vanaf nu achterwege blijft zouden alle inspanningen voor niets zijn geweest Daarom is initiatief genomen tot de oprichting van de “Stichting Vrienden van de Petrus”. Het doel van deze stichting is het op lange termijn verzekeren van periodiek groot onderhoud zodat onzePetrus kerk in goede staat aan komende generaties kan worden doorgegeven. Uden zonder Petruskerk, dat is toch onvoorstelbaar!


Sinds 1-1 2008 zijn giften en legaten aan goeddoel instelling aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling. Inschrijving op 12 juni 2012 onder nummer ANBI 851486599 Stichting Vrienden van de Petrus.

Comité van aanbeveling:

Stichting Vrienden van de Petrus

Kerkstraat 26

5404 BE Uden

tel: 0413-263154

info@vriendenvandepetrus.nl

www.vriendenvandepetrus.nl

opgericht 15-3-2012


  • Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
  • Wnd Pastoor John van de Laar
  • Burgemeester Drs. H. Hellegers
  • Heemkundekring Uden
  • Journalist L.W.M.A. Feijen
  • Emeritus Pastoor I.J.M. Ponsioen

Word vriend van de Petrus.

GEEF OP BANKNUMMER;

NL66RABO 0118053396