Over

Stichting Vrienden van de Petrus


“Stichting Vrienden van de Petrus” opgericht 15-3-2012


RSIN nummer/fiscaal nummer: 851486599


bestuurssamenstelling:


Voorzitter: 

M.(Mari) Verkuijlen, Wolfgangstraat 20, 5402 KK Uden

Tel: 06-42101690 e-mail: mari@verkuylen.net


Secretaris:

M.M.T. (Michiel) Nuyten, Helmteken 12, 5406 DK, Uden

Tel. 06-83592894  e-mail: michielnuyten@gmail.com


Penningmeester:

R.J.C. (Rene) Timmers, Morel 167, 5401 LC Uden

Tel 261547 of 263154 e-mail: rcjtimmer@kpnmail.nl


Lid;

M.J.H.M. (Maarten) Geurts, Groenewoud 4, 5401 PC  Uden

Tel. 255117 e-mail: babsenmaarten@gmail.com


Lid:

A.W.C. (Adrie) van Sleeuwen, Goorkensweg 28, 5408 SC  Volkel

Tel. 251862 e-mail: adrieherma@hotmail.com


Lid:

J.F. (Hans) Koomen, Dertienvat 4, 5404 MJ  Uden

Tel 254545 e-mail: h.koomen@live.nl


Lid namens het bestuur: A.M. (Noud) van der Heijden, Wilhelminastraat 8, 5401 CH Uden

Tel. 253010 of 06-20538318, e-mail: nvdheijden@home.nl


Alle bestuursleden verrichten de taken op vrijwilligers basis en ontvangen hiervoor geen salaris en/of vergoedingen.


Doelstelling stichting; het zoeken naar donateurs voor onderhoud aan de heilige Petrus kerk te Uden.


inschrijving kamer van koophandel: k.v.k. 54906628 te Eindhoven.


Stichting Vrienden van de Petrus

Kerkstraat 26

5404 BE Uden

tel: 0413-263154

info@vriendenvandepetrus.nl

www.vriendenvandepetrus.nl

opgericht 15-3-2012


Comité van aanbeveling:

  • Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
  • Wnd Pastoor John van de Laar
  • Burgemeester Drs. H. Hellegers
  • Heemkundekring Uden
  • Journalist L.W.M.A. Feijen
  • Emeritus Pastoor I.J.M. Ponsioen

Word vriend van de Petrus.

GEEF OP BANKNUMMER;

NL66RABO 0118053396