Schenken aan de Stichting

Stichting Vrienden van de Petrus

Stichting Vrienden van de Petrus

Kerkstraat 26

5404 BE Uden

tel: 0413-263154

info@vriendenvandepetrus.nl

www.vriendenvandepetrus.nl

opgericht 15-3-2012


Comité van aanbeveling:

  • Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
  • Wnd Pastoor John van de Laar
  • Burgemeester Drs. H. Hellegers
  • Heemkundekring Uden
  • Journalist L.W.M.A. Feijen
  • Emeritus Pastoor I.J.M. Ponsioen

Word vriend van de Petrus.

GEEF OP BANKNUMMER;

NL66RABO 0118053396


Op twee manieren helpt de fiscus bij giften:


1. De Stichting Vrienden van de Petrus hoeft geen schenkingsrechten te betalen.


2. U mag giften als aftrekbare kostenpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Daarbij mag u alle giften die u in een jaar doet aan de Stichting Vrienden van de Petrus en andere ANBI-instellingen bij elkaar optellen. Dit is wat u precies mag aftrekken voor de inkomstenbelasting: het deel tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) en met een minimum van 60 euro. Dit noemt men de aftrekbeperking.


Voornoemde aftrekbeperking geldt niet voor periodieke schenkingen.


Periodiek schenken betekent dat u om de zoveel tijd een schenking doet. Uw bijdrage wordt dan van uw rekening afgeschreven in termijnen, die u aangeeft: per jaar, maand, half jaar of kwartaal.

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:


•bij de notaris


•in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging


Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel?

De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Steeds meer mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor toekomstige generaties: ze laten ook iets na aan een goed doel. Sommigen laten een deel van hun bezittingen na aan familie en een ander deel aan een goed doel.

Als erflater kunt u zelf een bestemming aangeven waaraan u wilt schenken. Draagt u (een van de activiteiten van) de Stichting Vrienden van de Petrus een warm hart toe? Of hebt u affiniteit met een bepaalde projecten binnen Stichting Vrienden van de Petrus? Geef het in het testament aan en wij zorgen dat uw nalatenschap een concrete bestemming krijgt.


Het testament

Besluit u om (gedeeltelijk) na te laten aan een goed doel, dan moet u dit vastleggen in een testament. In dit officiële document – opgemaakt door een notaris – geeft u aan wat na uw overlijden moet gebeuren met uw bezittingen. Het testament wordt opgemaakt door een notaris.


Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de belastingdienst;


http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/